Bouwtechnische keuring aanvragen

Bouwtechnische keuring, onderhoudsplanning en energielabel aanvragen.

De inspectie binnen 4 werkdagen en de rapportage 1 werkdag na inspectie. 

Wij verzorgen vanuit verschillende locaties in heel Nederland, met vaste medewerkers, bouwkundige diensten.
We bieden diverse diensten zoals; bouwkundige keuring, aankoopkeuring, verkoopkeuring, vooropnamen, asbestinventarisatie, energieprestatieadvies, energielabel voor uw woning of bedrijfsgebouw en onderhoudsplanning voor school, gebouw, kerk of Vereniging van Eigenaren
De bouwkundig rapporten van Verkoopwijs makelaars worden erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen.

Ons dienstenpakket is zeer uitgebreid en bevat naast de standaard uitgebreide bouwtechnische keuring ook specialistische onderzoeken zoals; een bouwkundig rapport bij juridische geschillen, thermografische inspecties, videoscopische inspectie MJOP en veiligheidskeuringen.

Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven, voorzien van foto’s, wordt full color uitgeprint en zowel digitaal als per post naar u verzonden.

De bouwtechnische keuring wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundige inspecteur.
De bouwkundigen werken in een klein rayon, zodat ze bekend zijn met specifieke plaatselijke omstandigheden of bouwstijlen.

De keuring betreft een beoordeling van de volgende elementen:
-Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren;
-Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte;
-Risicobeoordeling vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien;
-Vochtmetingen mbt houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht;
-Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen;
-Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie;
-Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.;
-Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie;
-Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie;
-Visuele beoordeling van de onderhoud staat van keuken;
-Visuele beoordeling van de onderhoud staat van alle overige sanitaire groepen;
-Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen;
-Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.;
-Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.

Tijdens de bouwkundige keuring krijgt u direct al een indruk van de conditie van bovengenoemde zaken.
Het bouwkundige keuringsrapport ontvangt u binnen maximaal 48 uur na de keuring per post en/of mail.
Het bouwkundige rapport geeft u inzicht in de staat van uw woning.
Tevens bevat het een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar.

De totale bouwkundige keuring is visueel en niet-destructief.
Asbest zal worden gemeld indien het eenvoudig visueel waarneembaar is, de inspectie is echter geen asbestinventarisatie.
Aanwezigheid van asbest kunnen wij middels deze inspectie niet totaal uitsluiten.

Gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen e.d zichtbaar worden vallen buiten de scope van deze visuele inspectie.

Diensten en service van Verkoopwijs makelaars.
Wilt u meer informatie over onze prijzen of wilt u weten wat wij specifiek te bieden hebben neem dan contact met ons op, telefoonnummer 0570 649797.

Wilt u ook weten wat uw woning waard is of wilt u uw woning verkopen?

Verkoopwijs makelaars laat u graag weten wat u woning waard is.

Vraag gelijk een gesprek aan >

© 2015 - 2019 Wijs Makelaars BV All Rights Reserved
Verkoopwijs makelaars Schalkhaar           
Verkoopwijs makelaars Diepenveen
Verkoopwijs makelaars Deventer