Wie betaalt wat Verkoopwijs makelaars Deventer

Ter verduidelijking voor wie, waar verantwoordelijk voor is als uw woning verhuurd is of als u overweegt uw woning te verhuren heeft Verkoopwijs Makelaars in Deventer voor u inzichtelijk gemaakt waar de verantwoording qua onderhoud ligt.
Tevens biedt dit voor een huurder ook duidelijkheid.

De opsomming beoogt een richtlijn te zijn voor de rechten en plichten van de huurder en verhuurder en de meest voorkomende situaties zijn aangegeven.
De verdeling van kosten huurder/verhuurder is een juridische en algemene richtlijn. In de praktijk zullen uitzonderingen hierop onvermijdelijk zijn.
Alle uitbreidingen en reparaties van installaties welke niet standaard tot de woning behoren, worden aan de huurder in rekening gebracht.
De huurder is vrij in zijn keuze tot het doen repareren van die onderdelen, welke tot zijn/haar verantwoordelijkheid behoren.

Voor het aanbrengen van voorzieningen c.q. verbeteringen, dient vooraf schriftelijk toestemming te worden aangevraagd aan de verhuurder. Indien deze toestemming ontbreekt, staat het de verhuurder vrij deze voorzieningen op kosten van de huurder te laten verwijderen.

Met de ondertekening van het huurcontract, gaat u tevens akkoord met deze onderhoudsverplichtingen.
Verkoopwijs makelaars Deventer brochure aanvragen


Wilt u ook weten wat uw woning waard is of wilt u uw woning verkopen?

Verkoopwijs makelaars laat u graag weten wat u woning waard is.

Vraag gelijk een gesprek aan >

© 2015 - 2019 Wijs Makelaars BV All Rights Reserved
Verkoopwijs makelaars Schalkhaar           
Verkoopwijs makelaars Diepenveen
Verkoopwijs makelaars Deventer